NEFKUS
Misia

Veria nám aj tí
najlepší

Nefkus predstavuje odvahu, nasadenie a talent. Každý z nás dokáže transformovať zabehnuté princípy a vytvárať nové formáty. Náš tím Nefkus tvoria osobnosti
so špecifickými schopnosťami, ktoré spolu produkujú originálny celok. Spájame kreatívu s technológiou, ktorá dáva ľudom možnosť pochopiť veci z odlišnej perspektívy.

6%
Nudný
60%
Bláznivý
84%
Odhodlaný
100%
Nefkusný
Čekuj tu

Spravili sme tak, aby dobre bolo

to sme my

Zakladatelia štúdia NEFKUS

to sú oni

Partneri štúdia NEFKUS