Vývoj softvérového riešenia na mieru pre telocvičňu DARK SIDE MOVEMENT. Online rezervačný systém.

www.darksidemovement.cz

Aplikácia slúži ako rezervačný systém pre registráciu a správu členstiev na jednoltivé kurzy telocvične. Užívateľ má rýchly prehľad kurozv, na ktoré sa prihlásil. Administračná zóna poskytujte komplexnú správu kurzov, lekcií, editáciu plánov, časových intervalov ako aj jednoduchú správu platieb zákazníkov. Aplikácia beží na serveroch MS AZURE, kde poskytujeme komplexný servis. Pre potreby online platieb sme inmplementovali platobný systém COMGATE.

rezervacny system Darkside