Re-branding identity leva bol dosiahnutý zjednodušením tvarou a prijateľnejšou kompoziíciou