Spravili sme trilógiu videí, ktoré predstavovali proces prípravy. Sirupy sa lysujú, varia a nakoniec servírujú.