Špecializovaná personálna spoločnosť v oblasti železničnej prepravy, výroby nás oslovila pre tvorbu komplexnej firemnej identity. Venovali sme sa tvorbe dizajn manuálu, doplňujúceho claimu , tvorbe marketingovej stratégie a nakoniec prvej prezentačnej stránke.

Vytvárali sme niekoľko logotypov, z kzorých si klient nakoniec vybral tento variant. V logu sú zachytené tradičné železničiarske krídla, ktoré ako celok vytvárajú obraz protiidúcich vlakov. Farebnosť celej identity sa takisto odvíja od klasickej farebnosti normošiat železničiarov.

Railjob web