NEFKUS
Misia

Veria nám aj tí
najlepší

Nefkus predstavuje odvahu, nasadenie a talent. Každý z nás dokáže transformovať zabehnuté princípy a vytvárať nové formáty. Náš tím Nefkus tvoria osobnosti
so špecifickými schopnosťami, ktoré spolu produkujú originálny celok. Spájame kreatívu s technológiou, ktorá dáva ľudom možnosť pochopiť veci z odlišnej perspektívy.

1%
Nudní
60%
Blázniví
84%
Odhodlaní
100%
Nefkusní
Čekuj tu

Spravili sme tak, aby dobre bolo

to sme my

Zakladatelia štúdia NEFKUS

To sú oni

NEFKUSNÍ MANAGERI

Máme ich dosť

NEFKUSNÍ KREATÍVCI