NEFKUS
N
VIDEO
PRODUCTION
Video, viac než tisíc slov
ZISTITE VIAC
E
SOUND
PRODUCTION
Synťáky predbehli dobu
ZISTITE VIAC
F
ONLINE
MARKETING
Prilákame, zlanárime, zvábime a prilúdime všetkých tých, čo bezcielne blúdia
kyberoceánom
ZISTITE VIAC
K
GRAPHIC
DESIGN
Vizuál, pri ktorom srdce ozdravie a slzička do očka prichodí
ZISTITE VIAC
U
IT & DEVELOPMENT
Mojžiš mal prvý tablet, ktorý sa dokázal pripojiť do klaudu
ZISTITE VIAC
S
EVENTS
Koncentrát zábavy a dobrého piva na kolesách
ZISTITE VIAC