LEVITALEHNICE
Naše úlohy
Naming
Branding
Vizuálna komunikácia
Marketingová stratégia
Web development

Klinika Levita je neurorehabilitačné zariadenie, ktoré poskytuje intenzívnu liečbu ambulantnou formou.


Vďaka najmodernejším technológiám v oblasti roboticky asistovanej rehabilitácie posúvajú úroveň neurorehabilitácie na Slovensku o krok ďalej. Poskytujú odbornú a komplexnú starostlivosť na svetovej úrovni pre všetky vekové kategórie. Cieľom kliniky je vrátiť ľuďom do života pohyb, dosiahnuť sebestačnosť a zlepšiť kvalitu života.

Klient nás oslovil ešte v zárodku celej myšlienky priniesť na Slovensko modernú kliniku. Našou úlohou bolo definovať názov klikniky, vytvoriť celkovú stratégiu značky spolu s vizuálnou identitou.

levita
levita nefkus
levita
levita nefkus
/ Inšpirácia v pohybe

Predstavte si, že máte možnosť pomáhať ľudom, liečiť ich a prispievať k ich rozvoju. Páči sa Vám takáto predstava? Klient Levita si takúto príležitosť vytvoril a oslovil nás aby sme do tohto zmysluplného projektu prispeli aj našou rukou. Nemohli sme odmietnuť, a tak sme sa do toho pustili po hlave. Úlohou bolo navrhnúť meno kliniky a vytvorenie celkovej stratégie značky spolu s vizuálnou komunikáciou.

Pri namingu sme vychádzali z ľahkosti pohybu a príjemne sme previazali už jestvujúcu nemocnicu s novou klinikou. Pri vizuálnej komunikácii sme pracovali s oblými tvarmi, príjemnou rúžovou farbou a tenkými jednoduchými líniami.

Ďalší Projekt
Separ& Yzo