Ako sa rodí videoklip?

Na príklade klipu pre Medial Banana – „Život ide ďalej“ priblížime jednotlivé kroky, ktoré vedú k finálnemu videu.

Medial Banana – Život ide ďalej

Po zvolení songu je ako prvé stanovená dĺžka klipu. Dôvodom je, že sa plus-mínus vzťahuje na dĺžku songu. Je to dôležitý parameter hlavne pri strihu natočeného materiálu. Sú dva extrémy, ktorým je dobré sa vyhnúť. Prvým je veľké množstvo snímkov, v ktorých sa prehrabávať a zoraďovať ich do pripraveného scenáru je zdĺhavé a náročné. Protipól tvorí chýbajúci materiál napríklad, ak sa zabudne natočiť konkrétna scéna. Vtedy sa pri postprodukcii začína zložitá improvizácia.

Aby sme sa obom problémom vyhli, preferujeme detailnú prípravu.

Proces

1. Konzultácia

Ústne a písomné zadefinovanie projektu, aké sú očakávania a aj možnosti zrealizovania.

2. Dohodnutie rozpočtu

Záleží to na flexibilite alebo fixnú sumu.

3. Kreatívne rozdelenie jednotlivých častí videa

Úvod, jadro, zápletka, rozuzlenie a záver. “Upratanie” prvých ideí.

4. Scenár & Script

Detailne spracovaný scenár sa odosiela na posledné schvaľovanie.

5. Storyboard

Zachytenie grafických elementov a rozfázovanie jednotlivých scén s názornou vizualizáciou.

6. Natáčanie

Čas strávený na place. Môže byť rozdelený aj do niekoľkých dní. Záleží od počasia, lokácie a pod.

7. Postprodukcia

Ako prvý sa robí strih videa, po uložení snímkov do vyhovujúceho poradia a času sa pokračuje vkladaním animácií, tituliek. Samozrejme v tejto fáze je už pridaná aj zvuková stopa, aby sedela synchronizácia hlasu. Pridávajú sa ďalšie zvukové efekty a následne video exportujeme do potrebného formátu. Vytvoríme aj grafické formáty pre Instagram story alebo Facebook.

Späť
Naskilluj sa – November ’89
Ďalší
Outfit od Ridu? Je vždy zelený!