Na príklade klipu pre Medial Banana- Život ide ďalej priblížime jednotlivé kroky, ktoré vedú k finálnemu videu.
Po zvolení songu je ako prvé stanovená dĺžka klipu. Dôvodom je, že sa plus-mínus vzťahuje na dĺžku songu. Je to dôležitý parameter hlavne pri strihu natočeného materiálu. Sú dva extrémy, ktorým je dobré sa vyhnúť. Prvým je veľké množstvo snímkov, v ktorých sa prehrabávať a zoraďovať ich do pripraveného scenáru je zdĺhavé a náročné. Protipól tvorí chýbajúci materiál napríklad, ak sa zabudne natočiť konkrétna scéna. Vtedy sa pri postprodukcii začína zložitá improvizácia.
Aby sme sa obom problémom vyhli, preferujeme detailnú prípravu.

Preto začína proces:
1.KONZULTÁCIOU (predpríprava & brief)
Ústne a písomné zadefinovanie projektu, aké sú očakávania a aj možnosti zrealizovania.
2.DOHODNUTIE ROZPOČTU
Záleží to na flexibilite alebo fixnú sumu.
3.KREATÍVNE ROZDELENIE JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VIDEA
Úvod,jadro,zápletka, rozuzlenie a záver. “Upratanie” prvých ideí.
4.SCENÁR & SCRIPT
Detailne spracovaný scenár sa odosiela na posledné schvaľovanie.
5.STORYBOARD
Zachytenie grafických elementov a rozfázovanie jednotlivých scén s názornou vizualizáciou.
6.NATÁČANIE
Čas strávený na place. Môže byť rozdelený aj do niekoľkých dní. Záleží od počasia, lokácie a pod.
7.POSTPRODUKCIA
Ako prvý sa robí strih videa, po uložení snímkov do vyhovujúceho poradia a času sa pokračuje vkladaním animácií, tituliek. Samozrejme v tejto fáze je už pridaná aj zvuková stopa, aby sedela synchronizácia hlasu. Pridávajú sa ďalšie zvukové efekty a následne video exportujeme do potrebného formátu. Vytvoríme aj grafické formáty pre Instagram story alebo
Facebook.