Animované Videá a Motion Design

Zatiaľ čo animácia zostáva najvýznamnejšou vo filme a televízii, osvedčila sa aj v aplikáciách od lekárskych vizualizácií po mikrointerakcie. Čo zahŕňa odvetvie motion dizajnu, ako ovplyvňuje motion dizajn podnikanie a aké problémy animátori riešia?

Čo to znamená Motion Design?

Motion design je jedinečná zmes grafického dizajnu, animácie, ilustrácie, filmovej tvorby, 3D technológie a dizajnu digitálnych produktov.

Motion design je všestranný mechanizmus na riešenie problémov. „Preto nájdete študentov, ktorí dostávajú prácu v spoločnosti Ford pri navrhovaní obrazoviek na F-150,“ alebo „Pracujú v Google na dizajne používateľského rozhrania alebo v Imaginary Forces na tvorbe sekvencií titulov ocenených cenou Emmy.“

Motion Design vo svete biznisu?

Obrazovky sú všadeprítomné a interaktívne. Grafické prvky sa posúvajú, poskakujú a reagujú na dotyk. Animácia a návrh pohybu sú kľúčovými aspektmi dizajnu UX a komunikácie značky. Ovplyvňujú aj odvetvia, ktoré by ste možno nečakali.

Napríklad výskumníci zistili, že animované videá zvýšili osvojenie poľnohospodárskych techník medzi farmármi postihnutými chudobou, nízkou mierou gramotnosti a obmedzeným prístupom k vzdelaniu.

Vo vysoko rizikových oblastiach, ako je stavebníctvo a letecká doprava, animované simulácie zvyšujú bezpečnosť tréningových cvičení.

Proces prijímania zamestnancov vo firmách zahŕňa animáciu v rámci gamifikovaného prostredia na posúdenie zručností kandidátov na riešenie problémov – a vytvorenie rovnakých podmienok pre tých, ktorí nemajú skúsenosti s poradenstvom.

V zdravotníctve a výrobe ilustrujú 3D animácie zložité procesy, ktoré je inak ťažké – alebo nemožné – vnímať ľudským okom.

Pohyb unifikuje aj značku samotnú. Hovorí: Ľudovít Nastišin, Art Director zo štúdia Nefkus

Špecializuje sa na 3D animáciu, vidí, že viac spoločností používa motion design na webe a v sociálnych médiách. Podľa Ľudovíta je zdôvodnenie jednoduché: „Akonáhle sa niečo začne hýbať, stane sa to oveľa pútavejšie.“

Animované ilustrácie rozširujú rozprávanie značky. Jemné pohybové efekty robia text a fotografie interaktívnejšími. Dokonca aj značky s typicky zdržanlivým štýlom, ako je Pfizer, prijímajú animované logá a nápisy.

Ľudovét vo svojej práci pomáha klientom vyniknúť začlenením 3D pohybu. Namiesto toho, aby ponúkal animáciu postáv s jej strmými krivkami učenia a nákladmi na vybavenie, vytvára abstraktné animácie, ktoré dopĺňajú existujúce aktíva značky.

Úskalia tvorby

Špecializované zručnosti potrebné na animáciu postáv môžu sťažiť prechod na iné úlohy v kreatívnom priemysle. Pohyboví dizajnéri však majú dostatok kariérnych príležitostí. Animátori sú žiadaní, pretože rozumejú tomu, ako spolu rôzne oblasti dizajnu súvisia.

Niektorí animátori vedú DesignOps, ďalší skúma umelú inteligenciu v Microsofte a niekoľko ďalších pracuje ako umeleckí riaditelia, producenti a produkční manažéri.„Vedia preklenúť priepasť medzi jazykom 2D dizajnérov a 3D dizajnérov. Vidia celkový obraz.“

Vizuálna komunikácia

Podobne ako farba, aj pohyb pridáva vrstvu odtieňov, ktorá umožňuje dizajnérom komunikovať význam bez slov, zvukov alebo zaužívaných symbolov. Keďže potenciál animácie využíva čoraz viac organizácií, očakávajte, že spoločnosti z rôznych odvetví budú hľadať animátorov.

Hodnota dizajnérov je v ich schopnosti prepojiť rôzne disciplíny a rozprávať príbehy, ktoré nie sú viazané na tradičné formáty alebo príbehy. Hovorí: „Trénujeme ich, aby boli efektívnymi vizuálnymi komunikátormi a túto zručnosť môžete využiť a použiť ju takmer na čokoľvek.“

Pozrite si naše video „Dobrý Rajón“ aký dojem vo vás zanechal? Podobné by ste potrebovali aj vy.

Späť
Vieš, čo to znamená nevkus?
Ďalší
Ako web-design ovplyvňuje branding?